Julkiset sisäpiiriläiset > Gustavson Stig Gunnar

Gustavson Stig Gunnar

Peruste Alkoi Päättyi
Hallituksen jäsen 14.4.2014
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
OUT1V 14 936 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Ilmoitusvelvollisen puoliso 14.4.2014 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Benebox Holding Ab
Määräysvalta yksin
15.4.1997 Ei omistusta
 
Vaikutusvaltayhteisöt Alkoi Päättyi
Ahlström Capital Oy
Hallituksen jäsen
24.3.2015 7.4.2016
Auris Kaasunjakelu Oy
Hallituksen puheenjohtaja
21.9.2015
Benebox Kb
Muu vaikutusvallan peruste
15.4.1997
Dynea Chemicals Oy
Hallituksen jäsen
7.3.2011 8.10.2015
Dynea International Oy
Hallituksen jäsen
7.3.2011 8.10.2015
Dynea Oy
Hallituksen jäsen
7.3.2011 8.10.2015
East Office of Finnish Industries Oy
Hallituksen varajäsen
19.4.2016
Emero Oy
Hallituksen puheenjohtaja
25.3.2004
IK VII Limited
Hallituksen jäsen
28.3.2014
Industri Kapital 1997 Limited
Hallituksen jäsen
28.3.2014 1.1.2016
Industri Kapital 2000 limited
Hallituksen jäsen
28.3.2014 1.1.2016
Industri Kapital 2004 Limited
Hallituksen jäsen
28.3.2014
Industri Kapital 2007 Limited
Hallituksen jäsen
28.3.2014
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Hallintoneuvoston jäsen
13.4.2000
Konecranes Abp
Hallituksen puheenjohtaja
17.6.2005 23.3.2016
Konecranes Abp
Hallituksen jäsen
23.3.2016
Mercantile Oy
Hallituksen jäsen
1.9.2002 25.5.2016
Norgus Kb
Muu vaikutusvallan peruste
15.4.1997
Suomi Gas Distribution Holding Oy
Hallituksen puheenjohtaja
21.9.2015
Suomi Gas Distribution Oy
Hallituksen puheenjohtaja
21.9.2015
Tekniikan Akatemia-Säätiö
Muu vaikutusvallan peruste
16.4.2015
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.