Julkiset sisäpiiriläiset > Nilsson Marie Elisabeth

Nilsson Marie Elisabeth

Peruste Alkoi Päättyi
Hallituksen jäsen 24.3.2011
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
OUT1V 17 545 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Ilmoitusvelvollisen puoliso 24.3.2011 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt
Ei määräysvaltayhteisöjä
 
Vaikutusvaltayhteisöt Alkoi Päättyi
Boliden
Hallituksen jäsen
5.5.2015
Götakanalbolaget
Hallituksen puheenjohtaja
29.4.2011
Risbergska donationsfonden
Hallituksen puheenjohtaja
7.6.2010
Skandia Council
Hallintoneuvoston jäsen
12.6.2014
Tåkernfonden
Hallituksen puheenjohtaja
7.6.2010
Övralidsstiftelsen
Hallituksen puheenjohtaja
6.7.2010
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.