Julkiset sisäpiiriläiset > Williams Michael Scott

Williams Michael Scott

Peruste Alkoi Päättyi
Muu yhtiön ylimpään johtoon kuuluva henkilö 1.7.2015
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
2015-2017 PSP 99 000 Näytä
2016-2018 PSP 108 000 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Alaikäinen holhottava Ei omistusta
Ilmoitusvelvollisen puoliso 1.7.2015 Ei omistusta
Muu samassa taloudessa asuva perheenjäsen 1.7.2015 Ei omistusta
Muu samassa taloudessa asuva perheenjäsen 1.7.2015 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt
Ei määräysvaltayhteisöjä
 
Vaikutusvaltayhteisöt
Ei vaikutusvaltayhteisöjä
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.