Julkiset sisäpiiriläiset > Steiner Johann

Steiner Johann

Peruste Alkoi Päättyi
Muu yhtiön ylimpään johtoon kuuluva henkilö 19.2.2013
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
OUT1V 10 755 Näytä
2014-2016 PSP 55 200 Näytä
2015-2017 PSP 49 500 Näytä
2016-2018 PSP 75 000 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Alaikäinen holhottava Ei omistusta
Alaikäinen holhottava Ei omistusta
Alaikäinen holhottava Ei omistusta
Ilmoitusvelvollisen puoliso 19.2.2013 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt
Ei määräysvaltayhteisöjä
 
Vaikutusvaltayhteisöt
Ei vaikutusvaltayhteisöjä
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.