Julkiset sisäpiiriläiset > Ollila Jorma

Ollila Jorma

Peruste Alkoi Päättyi
Hallituksen puheenjohtaja 18.3.2013
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
OUT1V 54 248 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Ilmoitusvelvollisen puoliso 18.3.2013 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Kestrel SA
Määräysvalta yksin
1.10.2001 Ei omistusta
 
Vaikutusvaltayhteisöt Alkoi Päättyi
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen Kannatusyhdistys R.y.
Hallituksen puheenjohtaja
1.1.2005
Elinkeinoelämän Valtuuskunta Eva ry
Hallituksen puheenjohtaja
10.12.2004
Helsingin yliopisto
Hallituksen jäsen
10.8.2009
Innovation X, LLC
Hallituksen puheenjohtaja
11.5.2016
Miltton Oy
Hallituksen puheenjohtaja
15.6.2015
Otava Oy
Hallituksen jäsen
1.8.1996
Perella Weinberg Partners
Muu vaikutusvallan peruste
30.6.2014
Tbg Ag
Hallituksen jäsen
17.5.2016
Tetra Laval Group
Hallituksen jäsen
1.1.2013
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.