Julkiset sisäpiiriläiset > Erkkilä Pekka

Erkkilä Pekka

Peruste Alkoi Päättyi
Muu yhtiön ylimpään johtoon kuuluva henkilö 1.9.2013
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
OUT1V 27 612 Näytä
2014-2016 PSP 55 200 Näytä
2015-2017 PSP 49 500 Näytä
2016-2018 PSP 75 000 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Ilmoitusvelvollisen puoliso 1.9.2013 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt
Ei määräysvaltayhteisöjä
 
Vaikutusvaltayhteisöt Alkoi Päättyi
East Office of Finnish Industries Oy
Hallituksen jäsen
19.4.2016
Fennovoima Oy
Hallituksen varajäsen
24.3.2015 18.4.2016
Fennovoima Oy
Hallituksen jäsen
18.4.2016
Metallinjalostajat ry
Hallituksen varajäsen
1.1.2014 1.1.2016
Metallinjalostajat ry
Hallituksen jäsen
1.1.2016
Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB
Hallituksen jäsen
21.5.2015
Oulun Yliopisto
Hallituksen jäsen
3.8.2009 31.12.2015
Voimaosakeyhtiö SF
Hallituksen jäsen
8.9.2014
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.