Julkiset sisäpiiriläiset > Malinen Heikki

Malinen Heikki

Peruste Alkoi Päättyi
Hallituksen jäsen 14.3.2012
 

Omistus yhtiössä Laji Määrä Historia
OUT1V 25 936 Näytä
 

Lähipiiri Alkoi Päättyi Laji Määrä Historia
Ilmoitusvelvollisen puoliso 14.3.2012 Ei omistusta
 
Määräysvaltayhteisöt
Ei määräysvaltayhteisöjä
 
Vaikutusvaltayhteisöt Alkoi Päättyi
East Office of Finnish Industries Oy
Hallituksen jäsen
1.12.2012
Helsingin seudun kauppakamari/Valtuuskunta
Muu vaikutusvallan peruste
1.1.2013
Kansainvälinen Kauppakamari ICC Suomen Valtuuskunta
Muu vaikutusvallan peruste
1.1.2009
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Hallituksen jäsen
1.1.2014
Posti Group Oyj (previously Itella Oyj)
Toimitusjohtaja
11.12.2012
Service Sector Employers PALTA
Hallituksen jäsen
9.4.2013
Suomen Messut Osuuskunta
Hallintoneuvoston jäsen
8.4.2014
 

2014-2016 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2014-2016,
2015-2017 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2015-2017 ja
2016-2018 PSP = Suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelyn kausi 2016-2018. Maksimiosakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos asetettu maksimisuoritustaso saavutetaan.

2015-2017 RSP = Rajoitettuja osakkeita koskeva järjestely 2015-2017. Osakemäärä (brutto, sisältää verot) joka maksetaan jos työsuhde jatkuu katkeamattomana osakkeiden luovutushetkeen asti keväällä 2016.

2016-2019 MSP = Toimitusjohtaja Baania koskeva osakepalkkio-ohjelma. Palkkio-osakkeiden kokonaismäärä (brutto, sisältää verot) joka suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa, jos hallituksen ohjelmalle asettamat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2014 alkaneista ohjelmista allokoidut osakemäärät on oikaistu kesäkuussa 2014 osakkeiden yhdistämisen takia. Oikaisu tehtiin, jotta allokoitujen osakkeiden suhde Outokummun osakkeiden kokonaismäärään pysyisi muuttumattomana, sillä osakkeiden kokonaismäärässä on tapahtunut muutos osakkeiden yhdistämisen seurauksena.